EU: Ska EU2020 strategin förverkligas så måste både lokala och regionala myndigheter involveras från början. Samma sak gäller civilsamhället som utgör en viktig men hittills underskattad kraft i det här sammanhanget. Det var i korthet innebörden i den resolution som Europaparlamentet antog den 20 maj 2010.
För att få till de verkliga samordningsvinsterna så behövs enligt resolutionen även ett närmande mellan användningen av den regionala utvecklingsfonden, det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling samt EU:s forsknings- och innovationsfonder.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar