EU: Unionens budget för nästa år får på inga villkor växa. Helst ska den ligga på en nivå där risken för inflation är minimal. Det var budskapet från Europaparlamentets budgetkommitté efter deras möte i veckan. José Manuel Fernandes, portugis i mitten-högergruppen EPP, har lett kommitténs arbete. Enligt honom kan budgetstoppet bara ruckas om nya länder beviljas EU-medlemskap under nästa år. De måste ju garanteras samma stöd och rättigheter som övriga medlemsländer.   Läs mer:   NRU Norden: Per Holmström    

Lämna en kommentar