EU: Merparten av de mål som EU ställer upp i sin långsiktiga tillväxtstrategi EU2020 kommer att förverkligas i Europas större städer. Den europeiska intresseorganisationen Eurocities ställde därför i veckan kravet att städerna blir än mer involverade, i fördelningen av EU:s långsiktiga budget och i förverkligandet av EU:s sammanhållningspolitik. Huvudargumentet är att en ständigt växande del av Europas befolkning lever i storstäderna och att de, i likhet med tillväxtstrategin, måste utformas på ett smart, inkluderande och hållbart sätt i framtiden.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar