EU: I en tid då Europa och EU blir allt mer beroende av att beslut kan fattas som berör flera samhällsnivåer samtidigt så blir det viktigt att medborgarna kan identifiera sig med den europeiska nivån. Det sade Luc van den Brande på Regionkommitténs seminarium ”The role of local and regional authorities in fostering European citizenship” som hölls på Cypern i början av juni. Van den Brande är talesman för CIVEX-kommissionen, en kommission inom regionkommittén för medborgarskap, demokratisk styrning och institutionella och externa affärer. – Ett europeiskt medborgarskap är en viktigt pusselbit för att nå ett mer långsiktigt mål, nämligen städer som uppfattar sig som europeiska och som inte bara har en nationell identitet, sade Brande i sitt inledningstal. – Ser man på frågan från ett annat håll så måste Europas välstånd och utveckling också bygga på aktiva medborgare. EU kan inte bara förlita sig på lagar och regelverk för att nå sina mål, kommenterade EU-kommissionären Viviane Reding i sitt inlägg under seminariet.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar