EU: Östersjöstrategin antogs hösten 2009, och nu har turen kommit till makroregionen kring Donau som ska få sin egen strategi. Det första mötet planeras bli i den tyska staden Ulm den 1 februari. Då ska man lägga fast tidtabellen för året. Allt ska enligt planerna gå förhållandevis snabbt då man nu planerar att ha en aktionsplan i hamn redan i december.
För att få det hela att gå ihop ska alla aktörer mötas och idéerna förankras under våren, för att de under hösten kunna analysera, konkretisera samt prioritera bland alla förslag. Den slutliga strategin ska förhoppningsvis vara klar under första halvan av 2011 under det ungerska ordförandeskapet.
Så här långt har man kommit överens om att strategin ska bygga på tre pelare som handlar om att förbättra kommunikationssystemen, förbättra miljön och förebygga naturkatastrofer samt stärka den socioekonomiska utvecklingen i området. 
 
Länk till Donau strategin: 
 
Första konferensen om Donau strategin i Ulm i Tyskland:
 
NRU Norden: Per Holmström
 
Lämna en kommentar