EU: EU har under de senaste 10 åren fattat beslut och fördelat medel men aldrig kunnat påverka medlemsländernas vilja och förmåga att genomföra mer genomgripande reformer. Detta är också en av de mest betydelsefulla förklaringarna till Europas nuvarande kris. Bristen på omställning, som också berör den lokala och regionala nivåns funktionssätt, är som mest utbredd i de så kallade Club Med-länderna, det vill säga Grekland, Italien Spanien och Portugal, menar Fredrik Erixon, chef för Ecipe, en ekonomisk tankesmedja baserad i Bryssel.

  NRU Norden: Per Holmstöm

Lämna en kommentar