EU: Det är inom industrin som EU förväntar sig att de nya jobben skapas. Den 28 oktober presenterade EU:s näringslivskommissionär Antonio Tajani en ny strategi för industrin, även kallad ett flaggskeppsinitiativ till EU-kommissionens tillväxtstrategi EU2020 (alla satsningar som dels täcker hela EU och dels anses avgörande för strategins långsiktiga mål kallas flaggskeppsinitiativ, red. anmärkn.).
Den nya industristrategin, som går under namnet ”En integrerad industripolitik för en globaliserad tid”, rymmer en rad konkreta satsningar som EU-kommissionen bedömer vara nödvändiga för att klara den globala konkurrensen. Bland annat ska lagstiftningen ses över så att konkurrensen gynnas, likaså ska lagstiftningen bli mer ändamålsenlig. Små och medelstora företag måste få ännu bättre villkor och möjlighet att arbeta under europeisk standard. Kommissionen vill också presentera en ny strategi för industrins långsiktiga råvaruförsörjning och se till att både infrastrukturen och offentliga tjänster blir mer anpassade till industrin behov. Varje bransch måste också få rätt förutsättningar för att bli mer innovativ.
Kommissionären poängterar i pressmeddelandet att en förutsättning för att industristrategin lyckas är att man tvinna samman de olika flaggskeppsinitiativen, så att man tillvaratar synergieffekter.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar