EU: Önskemålen om hur EU:s sammanhållningspolitiken efter 2013 ska se ut börjar nu strömma in. Dirk Ahner, EU-kommissionens direktör för DG Regio, vill exempelvis profilera sammanhållningspolitiken som ett unikt och oersättligt sätt att nå EU:s övergripande tillväxtmål, EU2020. Dessutom vill han att fonderna ska komma bort ifrån bidrag och övergå till att erbjuda lån, så att utställda medel kan börja cirkulera. I EU-parlamentet vill Michael Theurer, de tyska liberalernas talesperson i regionalpolitiska frågor, att både sammanhållningsfonden och strukturfonderna framöver ska prioritera innovationer inom små och medelstora företag, samt tekniköverföring från forskning till näringsliv. Han menar att det skulle innebära ett mentalt skifte om vad fonderna ska vara till för.    Läs mer: NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar