EU: Just nu håller en helt ny IT-agenda håller på att ta form inom EU. Den 14 september presenterade infrastrukturminister Åsa Torstensson en rapport, ”Det gröna kunskapssamhället – en IT-agenda för 2015 för Europas framtida kunskapssamhälle”, som ska användas då medlemsländerna möts i Visby i november. I rapporten tar man bland annat upp förslag på hur man skulle kunna skapa en enda stor gemensam marknad för digitala tjänster och vilka krav det skulle ställa på de olika medlemsländerna.
EU:s IT-kommissionär Viviane Reding sade om rapporten:
”Europas digitala ekonomi har en oerhörd potential att kunna generera stora vinster över alla samhällssektorer, men för att komma åt denna möjlighet och vända den till en hållbar tillväxt och nya jobb så behöver EU:s institutioner och medlemsstaterna visa ledarskap så att nödvändiga policys tas bort så att alla existerande barriärer som hindrar nya tjänster att utvecklas kan försvinna”.
 
Läs mer om EU:s IT strategi:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar