EU: Konsekvenserna av den globala finanskrisen blev kännbara i Europas storstäder. Det visar två större studier från det europeiska nätverket mellan större städer, URBACT. Bland de 131 städer som ingick i studien berördes 80 procent mycket allvarligt. Krisen spred sig fort från näringslivet till arbetsmarknaden, med tydliga avtryck på det sociala planet. Framförallt ökade arbetslösheten bland kvinnor, yngre och invandrare. Vissa städer, framför allt i Tyskland, Polen och Sverige, drabbades mindre allvarligt av krisen. Förklaringen bottnar till viss del i städernas samlade beroende av omvärlden och förmåga att koppla samman kortsiktiga insatser för att häva krisen med mer långsiktiga visionära satsningarna.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar