EU: Om regionerna runt om i EU blir bättre på att ta tillvara sina specifika kvalitéer och samtidigt för mår nyttja varandras styrkor så är Europa bättre rustat i framtiden. Det menar EU-kommissionären Johannes Hahn som tog upp frågan i samband med konferensen ”New Challenges for Europena Regions and Urban Areas in a Globalised World” som hölls i Barcelona (30/8 – 3/9) i arrangemang av ERSA (European Regional Studies Association). Hahn missade inte heller chansen att påpeka att en av de viktigaste medlen för att nå dit var ett klokt användande av EU:s olika fondmedel. Men ska medlen nyttjas på bästa sätt så krävs bättre uppföljning och även god analys, poängterade EU-kommissionären. Johannes Hahns inlägg låg också väl i linje med de slutsatser som togs upp av forskare knutna till ESPON-projektets KIT (Knowledge, Innovation, Technology). Här har man kunnat se att regioner som tar olika roller i ett större innovationssystem kan nå bättre resultat. Olikheterna kan exempelvis bestå i att en forskningsintensiv region genererar nya idéer och aktörerna i en annan region är bättre på att omsätta dem till produkter och nya tjänster.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar