EU: Europa måste bli mer innovativt för att ta upp tävlingen med USA och Japan. Det säger EU-kommissionen som i förra veckan publicerade sin första utvärdering av "innovationsunionen".  

Europa har en hel del fördelar: Med 500 miljoner konsumenter, ett genomskinligt företagsklimat och en och samma konkurrensregelbok är den gemensamma marknaden världens största. Dessutom har EU en stor andel välutbildade människor. Men ändå tappar Europa fart jämfört med USA och Asien vad gäller innovation.   EU:s innovationsstrategi, "innovationsunionen", lanserades i oktober i fjol och är en av de fem pelarna i EU:s tillväxtstrategi "Europa 2020". Syftet är att förbättra villkoren för forskning och utveckling i Europa. Ett av målen som länderna har enats om är att forskningsinvesteringar ska uppgå till 3 procent av BNP.   Statliga satsningar ökar – men inte tillräckligt Enligt den första utvärderingen har de statliga investeringarna de senaste åren ökat i takt med att regeringarna investerat sig ur den ekonomiska krisen. Ändå växer gapet mellan EU och dess konkurrenter eftersom privata investeringar inte ökar i samma utsträckning. I förhållande till BNP investerar företag i Japan och Sydkorea dubbelt så mycket som företag i Europa.   Förra året uppgick offentliga och privata investeringar i Europa till över 2 procent av BNP. Men att ta klivet från 2 till 3 procent av BNP kräver mer forskningssamarbete, att forskningsresultaten används rätt och att högre utbildning anpassas mer till företagens behov, sade EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn när hon presenterade rapporten i Bryssel i torsdags. – Vi syftar till att få ut störst värde av varje euro, bland annat genom att föra alla pågående program mycket närmare varandra, sade hon. Brist på riskkapital och dyra patent Ett av de största hindren för innovation i Europa, enligt kommissionens rapport, är att företag har svårt att få tillgång till finansiering. I Europa är tillgången på riskkapital i ett tidigt skede av innovationen ungefär hälften som i USA. Men bilden är inte entydig, länderna i Europa skiljer sig mycket åt. Sverige, Schweiz och Storbritannien är exempel på länder med mycket riskkapital, medan de nya medlemsländerna i Öst- och Centraleuropa har sämre förutsättningar för att attrahera investerare. En tröskel som rapporten identifierar är att det är för dyrt att patentera en innovation i Europa. Den sammanlagda kostnaden för att registrera och bevara ett patent är tjugo gånger högre i Europa än i USA, och 40 gånger högre för små och medelstora företag, enligt rapporten.   Kommissionens rapport bygger på 200 olika indikatorer för innovationskraft i EU-länderna. Fortsättningsvis kommer EU-kommissionen vartannat år att publicera en analys av styrkorna och svagheterna i de nationella forsknings- och utvecklingssystem, med förhoppningen att jämförelser mellan länderna ska leda till press i rätt riktning.   Tidigare i veckan lade EU-kommissionen fram sina analyser av de 27 medlemsstaternas nationella reformprogram, inom ramen för tillväxtstrategin Europa 2020. Också där var rekommendationerna till EU-länderna att investera mer i forskning och utveckling för att skapa tillväxt.   Länk till rapporten:  Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Sigrid Melchior

Lämna en kommentar