EU: Redan år 2030 vill EU-kommissionen se en minskning av vägtrafiken för medellånga transporter på över 30 mil eller längre och år 2050 så är målet en halvering. Detta var ett bland 40 konkreta förslag som presenterades den 28 mars i EU-kommissionens nya vitbok "Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competetive and resource efficent transport system". Andra förslag av betydelse var också att man ville minska koldioxidutsläppen med över 60 procent till år 2050 för att på så vis kraftigt minska Europas beroende av olja. Hela denna satsning räknar EU-kommissionen med att kunna finansiera via ökade vägavgifter och miljöskatter. Vitboken kan sägas vara kommissionens förslag på hur den framtida europeiska transportpolitiken skall utformas och den kommer att ha stor betydelse för vilka konkreta förslag till åtgärder som kommer att läggas fram på transportområdet av kommissionen de närmaste åren. På nästa transportrådsmöte i juni är avsikten att ministrarna ska diskutera innehållet i vitboken.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar