EU: Under hotet om att EU:s strukturfonder kan komma att avvecklas i och med nästa programperiod så samlades den 7 oktober 139 företrädare för EU:s regioner i Bryssel för en manifestation. Under högtidliga former lämnades ett upprop signerat av sammanlagt 141 av Europas 172 såkallade "Nuts 2 regioner" över till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Regionerna som undertecknat uppropet täcker in 85 procent av hela Europas befolkning.
Från svensk sida så har följande regionala aktörer skrivit under: Regionförbunden i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Södra Småland, Jönköping, Västra Götaland, Östsam, Örebro, Uppsala, Värmland, Dalarna, Gävleborg samt företrädare för Europa forum Norra Sverige vilka täcker in Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.
I Sverige valde den politiska styrelsen i de tre länen Västmanland, Sörmland och Stockholm att inte skriva under uppropet. Camilla Blomqvist, utvecklingsstrateg vid Västmanlandskommuner och landsting förklarar varför:
– Vi hade uppe frågan i vår styrelse och där bestämde man sig för att inte skriva under med den motiveringen att den svenska regeringen är kritiska till en ytterligare programperiod efter 2013 med strukturfonder. Man vill helt enkelt avvakta hur regeringen till sist ställer sig i den här frågan, säger hon.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar