EU: Under hotet om att EU:s strukturfonder kan komma att avvecklas i och med nästa programperiod efter 2013 så samlades den 7 oktober en stor skara företrädare för EU:s regioner runt om i Europa i Bryssel för en stor manifestation och protest. Under högtidliga former överlämnades en deklaration till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Jerzy Buzek, ordförande för EU-parlamentet, Johannes Hahn, EU kommissionär för EU:s regionalpolitik samt Mercedes Bresso, ordförande för Regionkommittén, där man kräver att EU även i fortsättningen har sammanhållningspolitik som omfattar alla regioner. Deklarationen var undertecknad av 137 region i Europas vilket motsvarar 84% av alla Europas regioner eller om man så vill 56% av hela EU:s totala befolkning.
Från svensk sida så hade regionala företrädare från samtliga län undertecknat deklarationen med undantag för Västmanland, Sörmland och Stockholm där den politiska majoriteten valt att stå tillbaka.
Ordförande för landstinget Västmanland tillika avgående styrelseordförande i Västerås stad, Elisabeth Unell (m), kommenterar saken på följande sätt:
– I princip stödjer vi deklarationen men vi valde att inte ta ställning eftersom vi inte är ett regionförbund. Det finns många olika bra deklarationer samtidigt som vi ser att skall vi stödja en deklaration aktivt ska vi tydligt också arbeta med frågan.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar