EU: Kulturpolitiken måste kopplas närmare andra politikområden om Europas storstäder aktivt ska kunna bidra till en verklig integration och en mer hållbar utveckling. Det var i korthet nätverket Eurocities respons på EU-kommissionens förfrågan om utnämningen av Europas kulturhuvudstäder ska fortsätta efter 2019. EU-kommissionen har under senvåren konsulterat Eurocities om nyttan med utnämningsprocessen med anledning av den nya strategin EU2020. 95 procent av nätverkets medlemmar påpekade att det är mycket viktigt, men att kriterierna behöver uppdateras, bland annat genom att ge större betydelse till närvaron av en interkulturell dialog när urvalet sker. En skiljelinje går däremot mellan de medlemmar som anser att utnämningen enbart ska täcka in storstädernas kärnor (62 procent) och de som även vill omfatta den kringliggande storstadsregionen (38 procent). EU-kommissionen har lovat en sammanställning av svaren före sommaruppehållet 2011 och kommer i början av 2012 lägga ett förslag om hur utnämningen av Europas kulturhuvudstäder ska kunna se ut efter 2019.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar