EU: München är en av de intressantaste storstäderna i Europa. Det anser det svenska Mälardalsrådet med Storstockholm i spetsen, som planerar en "benchmarking"-resa till metropolen i februari nästa år.

Münchens har en växande befolkning med låg medelålder, stark konkurrenskraft och hög köpkraft. Deltagarna från Mälardalsrådet kommer framförallt att få inblick i hur de ledande aktörerna i Münchens lyckas få saker att hända, och hur man samverkar på ett effektivt sätt kring infrastruktur, utbildning och forskning samt näringsliv och tillväxt.

Läs mer: http://benchmarkingmunich.wordpress.com/

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar