EU / NORDEN: Regionkommittén har fått sina nya ledamöter. De nordiska representanterna för perioden 2010 – 2015 tänker alla driva miljö- och klimatfrågorna, men i övrigt har de skilda agendas.
Under februari så intervjuade Regionkommittén ordförandena för de olika medlemsländernas delegationer. Ordförande för den svenska delegationen är moderaten Anders Knape berättar där att för svensk del så ligger regionernas utveckling och tillväxten i Europa högst upp på prioriteringslistan.
Henning Jensen som för danska kommuner och regioner har motsvarande uppdrag som Knape menar att alla frågor där EU kan ge ett mervärde för danskarna har prioritet. Utöver
miljöfrågorna pekade han ut EU:s sysselsättningspolitik som ett danskt prioriterat område.
Finskan Paulina Haijanen, kommitténs ordförande för Finlands delegation, menar att EU:s politik kan bidra till att den finska offentliga sektorn blir mer konsekvent i sin organisering co verksamhet och här kan Regionkommittén bidra. Hon hoppas även på att EU:s regionalpolitik ska kunna bidra till en mer balanserad utveckling i hela landet. Tillsist nämner Haijonen även den nya Östersjöstrategin som hon hoppas kan bidra till att även Ryssland involveras på ett bra sätt för det skulle gynna både Finland och hela EU.
 
Länk till den svenska intervjun: 
 
Länk till den finska intervjun:  
 
Länk till den danska intervjun:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar