EU: EU:s sammanhållningspolitik är i praktiken en mix av en rad olika målsättningar som man tänker sig ska hjälpa utsatta regioner att komma på fötter. De olika målen och mixen av insatser gör det samtidigt väldigt svårt att bedöma vilka effekter som politiken i slutänden ger. Därför har EU-kommissionens Direktoratet för regional utveckling beställt en modell kallad RHOMOLO.
Denna beräkningsmodell ska klara av att hantera alla data och variabler på ett sätt som skulle gör det lättare för EU-kommissionen att både bedöma vad man får för pengarna som sätts av via sammanhållningspolitiken, men också kunna avgöra var i systemet som det finns behov av förändringar och förbättringar.
Beräkningsmodellen är nu i ett första skede främst anpassad till fem länder: Tyskland, Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Anledningen är att modellen behöver anpassas till respektive lands förutsättningar och att man behöver testa innan den kan användas i större skala.
  

Länk:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar