EU: EU:s "territoriella agenda", det vill säga att stödja varje region utifrån dess egna premisser, kan motverkas av andra EU-lagförslag. Denna paradoxala situation har uppmärksammats av Regionkommittén, som vill att varje nytt lagförslag ska prövas i hur det omsätts lokalt och regionalt. Ordförande i Regionkommittén Mercedes Bresso ger som exempel EU:s önskan om utökad liberalisering av offentlig service, som inte med självklarhet ger positiva effekter på alla platser. Frågan togs bland annat upp då EU:s ministrar, under det ungerska ordförandeskapet, slagit fast att EU från och med nu och framöver ska styras av en gemensam territoriell agenda där EU:s medborgare, var än man finns ska ges likartade förutsättningar att leva och utvecklas.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar