EU: Den nya sammanhållningspolitiken som ska gälla under åren 2014 – 2020 kommer kräva ett större politiskt engagemang med närmare och tätare kontakter mellan de politiska nivåerna. Därför finns det all anledning att Regionkommitténs utskott för territoriell utveckling (COTER) gör mer gemensamt med EU-parlamentets utskott för regional utveckling. Det var Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso inledande budskap under en av de första sessionerna under Open Days den 10 – 13 oktober.

Bresso fick också full uppbackning och medhåll på den punkten från ordföranden för det regionala utskottet i EU-parlamentet, Danuta Hübner. Hübner har tidigare varit EU-kommissionär med regionalpolitiken som sitt ansvarsområde.

 

NRU Norden: Per Holmström

 

Lämna en kommentar