EU: Tyskland tog i början av augusti tillsist beslutet om att godkänna ministerrådets förslag om en gemensam valutafond för euron. En fond som politikerna hoppas ska stärka eurons skakiga ställning bade inom unionen och på världsmarknaden. Men enligt den tyske politikern Joschka Fischer (mp) från Tyskland så kommer samma fond bidra till en annan mer oförbisedd effect nämligen bildandet av en ny inre kärntrupp av medlemsländer som får extra mycket att säga till om vad gäller eurons framtid. Tyskland och Frankrike  kommer I kraft av sin storlek få mest att säga till om inom denna mindre skara av europeiska medlemsländer som delar samma valuta. Bildandet av fonden sätter nämligen ramarna för en ny europeisk ekonomisk regering och som i nästa steg dels kommer skapa kännbara suveränitetsförluster för medlemsländerna, dels kommer EU på nytt delas upp I en förtrupp bestående av euroländerna och en eftertrupp bestående av övriga medlemsländer. “I kraft av sina gemensamma intressen kommer eurostaterna att mer än någonsin bestämma EU:s öde” sager han i slutet av sitt debattinlägg daterat den 2 augusti 2011 under DN Krönika.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar