EU: Diskussionerna om innehållet i EU:s åttonde ramprogram för forskning och utveckling för perioden 2014 – 2020 har redan börjat. Ramprogrammet kommer att utgöra stommen i innovationsstrategin ”Innovation Union”, som EU-kommissionen presenterade i oktober i fjol. Enligt Marnix Surgeon från generaldirektoratet för forskning i EU-kommissionen, så kommer en flera sociala utmaningar att ges större utrymme under nästa period, bland annat livsmedels- och energiförsörjning, klimatomställning och den åldrande befolkningen. Forskning skall stötta tillkomsten av nya innovationer och bidra till att Europa blir den mest attraktiva platsen för framtidens forskare. Under våren 2011 vill EU-kommissionen få in synpunkter på hur dessa prioriterade mål ska förverkligas. I ett positionspapper från oktober 2010 ger Västra Götalandsregionen sina åsikter. De anser bland annat att programmet måste fånga hela kluster av företag och inte enbart sätta fokus på de enskilda företagen. De vill även att EU-kommissionen ska tillvarata synergieffekter mellan ramprogrammen och andra EU-program och att regionerna får mer att säga till om på forskningsområdet.   Länk till Marnix Surgeons presentation:   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar