EU: I samband med Open Days den 6 oktober så sjösatte EU-kommissionens regionalpolitiska avdelning (DG Regio) ett nytt socialt nätverk, RegioNetwork 2020. Förhoppningen är att engagera fler i arbetet kring den framtida regionala utvecklingspolitiken efter 2013.
Idén är att dra nytta av människors förmåga till självorganisering och att deras idéer och samtal ska bidra till hur regionalpolitiken och EU2020 ska kunna kopplas samman på olika sätt.
 
Läs mer: http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=1957 Länk till det nya nätverket: https://webgate.ec.europa.eu/regionetwork2020/
NRU Norden: Per Holmström
 
 
 
 
 
Lämna en kommentar