EU: Ca en miljard kronor, eller hundra miljoner euro. Så mycket föreslog EU-kommissionen under juli månad att man skulle sätta av till drabbade småföretagare till följd av krisen. Dessutom hoppas man att Europeiska Investeringsbanken (EIB) ska skjuta till ytterligare 500 miljoner euro.  Anledningen är den globala krisen där kommissionen räknar med att ca 3,5 miljoner människor kommer förlora sina jobb. Samtidigt har de mindre företag inom EU (omfattar färre än 10 anställda och utgör ca 91% av alla företag inom EU) allt svårare att få beviljad finansiering. Därför vill kommissionen att de avsatta medlen ska användas till så kallade mikrokrediter (mindre än 25 000 euro) för lån, mentorskap och utbildning. Krediterna ska kunna ges till både befintliga företag som vill växa och till arbetslösa som vill starta eget. EU-kommissionen hoppas programmet ska kunna startas under 2010.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar