EU: Det svenska kommunalrådet i Östersund och blivande EU-parlamentarikern Jens Nilsson (s) argumenterade vid inledningsanförandet under evenemanget Open Days i Bryssel den 4 oktober för att Regionkommittén och parlamentet och helst också EU-kommissionen ska gå hårdare åt de nationella regeringarna. Han menade att lokala och regionala företrädare bjuds in år efter år av EU för att i olika forum berätta vad man tycker om den europeiska sammanhållnings- och regionalpolitiken. På nationell nivå finns ingen direkt motsvarighet. Som ett exempel på detta tog han upp den svenska regeringen som ännu inte berättat hur man vill att den lokala och regionala nivån ska medverka till att förverkliga EU2020.
I sak fick han också medhåll från Catarina Segersten Larsson (m) landstingsråd i Värmland som också deltog under samma session. Men hennes reflektion var att detta ”undanhållande” egentligen inte handlar om något annat än makt och vem som ska bestämma.
– Den lokala och regionala nivån nog behöver bli lite mer professionella då man förklarar sina behov och i praktiken visar att man kan klara av att ta ansvar för svåra beslut, säger hon.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar