EU: Grekerna behöver komma ur den ekonomiska krisen, men att enbart spara sig ur krisen är ingen lösning. Det krävs också investeringar för att vitalisera det grekiska näringslivet. Här kan strukturfonderna göra skillnad.

Detta poängterade EU: regionalkommissionär Johannes Hahn, då han redogjorde för hur sammanhållningspolitiken kan göra skillnad i den del av Europa som är tyngst drabbad av krisen.

I detta syfte har de grekiska myndigheterna pekat ut 44 projekt, som kommer att pågå till år 2015 då den innevarande programperioden har avslutats.

 

Läs mer: http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=EN&id=128&lang=en

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar