EU: Dagarna efter att de omdiskuterade gasledningen Nordstream i Östersjön börjat användas valde EU:s energikommissionär Günter Oettinger att kommentera EU-kommissionens arbete med en ny energistrategi – en strategi som framförallt kommit till för att strama upp medlemsländernas bilaterala förbindelser på energiområdet med länder utanför unionen. I sitt framförande nämnde Oettinger bland annat att det kan bli aktuellt med direkta förhandlingar på EU-nivå i de fall där frågorna kan beröra EU:s möjligheter att nå sina mål. EU-kommissionen kan också ha ett intresse av att vissa säkerhetskrav uppfylls vad gäller kärnkraft. Sammanlagt finns 43 konkreta förslag i den strategi som beräknas presenteras i november i år.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar