EU: – Vår primära utmaning är inte att förbereda oss på växande offentliga utgifter utan komma överens om vilka frågor som ska få högsta prioritet bland alla områden där EU-samarbete kan skapa ett mervärde, sade EU-kommissionens ordförande Barroso då han presenterade kommissionens budgetöversyn den 19 oktober.
Han påpekade också hur viktigt det är för medborgarna att se ett ekonomiskt system som de kan begripa, uppfatta som rättvist och som de kan syna i sömmarna.
Kommissionären för budgetfrågor, Janusz Lewandowski, poängterade att budgetsystemet måste utformas så att medlemsländerna tillsammans drar lärdom av tidigare kriser. Idag intar många medlemsländer snarare en protektionistisk hållning, vilket skapar låsta positioner och stärker ett redan stelbent system.
Systemet är också alltför långsamt och trögrörligt, menar EU-kommissionen. Idag ligger fokus på vart pengarna ska satsas och att alla får sin del av kakan. Nu vill kommissionen lägga fokus på resultat och på initiativ som ligger i linje med EU:s övergripande prioriteringar.
När det gäller jordbrukspolitiken så öppnar kommissionen upp för en diskussion om reformer, där inkomst- och produktionsstöden fasas ut och ersätts med miljö- och klimatmål.
EU-kommissionen vill också se ett skifte inom sammanhållningspolitiken. EU:s övergripande tillväxtmål (läs EU2020) skall prioriteras hellre än att enbart fokusera på skillnaden mellan svaga och starka regioner.
För att nå dit så föreslår man att medlemsländerna och deras regioner ska sluta ett "utvecklings- och investeringspartnerskap”, där varje medlemsland visar hur det ska nå tillväxtmålen. Idén bakom partnerskapen är att ländernas sätt att planera, styra och budgetera för sin utveckling ligger i linje med både EU2020 och nationella reformer.
 
Läs mer:  
Länk till EU-kommissionens kommentarer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
 
 
Lämna en kommentar