EU/ STADSUTVECKLING: Under tre dagar I Krakow i Polen fick över 300 delegater från många av Europas alla hörn inom EU:s program för storstäder Urbact uppleva hur det är fullt möjligt att arbeta metodiskt med lokala handlingsplaner utifrån ett deltagarperspektiv. Konferensen som hette "Urbact Summer University" pågick under 29 – 31 augusti. – Det här var en riktig upplevelse, säger Bertil Nilsson, ansvarig kontaktperson för det svenska Urbact nätverket i Malmö. – Vi fick arbeta med påhittade case men som mycket väl kunnat vara verkliga och där de här erfarenheterna mycket väl kan komma till nytta framöver. Själv var han på plats med över 10 andra personer från Sverige som bland annat representerade politiken, ungdomar, skola och stadsplanering. – Det är verkligen roligt att svenskarna nu äntligen har förstått att det finns mycket att lära av det som sker i andra länder, säger han.    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar