EU: – Svenskarnas Interreg-arbete (gränsöverskridande samarbete i Europa) ser vi från EU-kommissionen som ett föredöme där vi gärna ser att fler fick del av de erfarenheter som ni gjort, oavsett om det handlar om flexicurity, miljö- och klimatpåverkan eller innovation. Se på er själva som ambassadörer. Det sade EU-kommissionären Johannes Hahn, då han som sista gäst talade på årets Interregforum 2011 i Stockholm i februari i år. Han påpekade att de svenska erfarenheterna nu är viktigare än någonsin tidigare, genom arbetet med Östersjöstrategin där ingen part har facit, och dels i samtalen kring framtidens sammanhållningspolitik där svenskarnas ofta innovativa arbetssätt förtjänar att spridas. – Det handlar framförallt om hur den lokala och regionala nivån ska bli delaktiga i EU:s långsiktiga målsättningar. Detta klarade vi inte av under den tidigare Lissabonstrategin. För att inte göra samma misstag på nytt under EU2020 gäller det att sätta upp fler övergripande mål för hela EU, som varje land sedan kan förhålla sig till.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar