EU: EU-kommissionens sjunde sammanhållningsrapport, publicerad sent i november, visar med tydlighet att EU:s strategi 2020 om hållbar utveckling ställer Europas regioner i nytt ljus. Det räcker inte med att regionerna får stöd för att nå en högre tillväxt. Tillväxten måste i sig även visa sig bidra till nya hållbarare samhällsstrukturer. Och slaget om de nya samhällsstrukturerna sker där folk bor och jobbar och de flyttar till större städer.

Men Europas städer står i en knivig sits, menar rapportförfattarna, eftersom städerna å ena sidan står för merparten av tillväxten men eftersom å andra sidan arbetslöshet, integrationsproblem, miljöpåverkan också märks tydligast i just städerna.

Medlemsländerna står därför inför en utmaning att anpassa sina nationella mål och utforma sina strategier så att det passar de olika städernas och regionernas skilda förutsättningar.

 

Länk till rapporten: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim7/interim7_en.pdf

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar