EU: I början av mars påbörjade Mölndals kommun en analys av hur stadens visioner och ambitioner kan få stöd från EU:s olika program och fonder. Bakom analysen står West Sweden, som med hjälp av sin WEPA-modell kan gräva djupare i de möjligheter som kommunen har och de utmaningar som närheten till Göteborg innebär. Mölndal växer stadigt och har i dag 61 000 invånare, vilket innebär att kommunen brottas med samma problem som större städer, så som trängsel, miljö och växtverk. Fler kommuner har påbörjat den här typen av inventering och intresset växer stadigt från flera håll.   Läs mer om Möldals analysarbete:    Faktaruta: WEPA står för West Swedens EU-Projekt Analystjänst och riktar sig till alla kommuner i västra Sverige som önskar en mer djupgående analys av hur de egna visionerna kan förverkligas med hjälp av olika program och medel från EU.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar