EU: En karriärdiplomat, som levt ett helt liv någonstans i kulisserna till de stora politiska handskakningarna och besluten. Ödmjuk nog att veta att han troligtvis inte får vara med längre när en ny EU-kommission tillsätts i höst. En man som kommer att göra sitt jobb och sedan försvinna obemärkt. Den polske volleybollfantasten Paweł Samecki är ny EU-kommissionär för regionfrågor.  

När den förre regionkommissionären Danuta Hübner, också från Polen, beslutade att kandidera till EU-parlamentet och småningom valdes in där, så blev Polens stol i kommissionen tom. Och även om en helt ny kommission ska tillsättas om bara ett par månader, så måste varje land ha en kommissionär på plats i EU-huvudstaden.
 
I början av september skickades därför Pawel Samecki, ekonom specialiserad på biståndspolitik,  på grillning i EU-parlamentet. Varje kommissionärskandidat väljs hemifrån, men måste godkännas av de folkvalda politikerna i parlamentet. Under ett par timmar måste den nervösa kandidaten svara på frågor om allt mellan himmel, jord och EU, och hoppas på att framstå som inte bara en äkta visionär utan också som påläst och insatt.
Det har hänt att parlamentet skickat hem kandidater med betygen okunnig och svamlig eller, som i fallet med en berömd italiensk kandidat; mansgris och homofob. Samecki skickas troligtvis också hem snart, men på helt andra grunder: Polen vill ha sin man eller kvinna på en större post i Bryssel, som handel-, utrikes- eller industrikommissionär, till exempel.
 
Ta bort allt krångel
I sin inledande utläggning om sina planer för unionens framtida regionpolitik sade Pawel Samecki att onödigt krånglig byråkrati och snåriga regelverk kring regionpolitiken måste strykas och förenklas. Det måste bli lättare att både ansöka om och tilldelas bidrag ur EU:s stödfonder för regionerna.
-Vi måste hitta en bra balans: försöken att ta bort onödiga regelverk får inte leda till att vi blir lata vad gäller våra kontrollmekanismer, underströk Samecki.
EU:s olika stöd till regionerna står för över en tredjedel av unionens gemensamma budget, och är generellt sedd som huvudinstrumentet för EU:s utjämningsfilosofi, som går ut på att försöka höja de allra fattigaste eller på andra sätt utsatta regionerna i unionen till en genomsnittlig EU-nivå, genom riktade bidrag ur gemensamma fonder.
Men under årens lopp har mycket pengar försvunnit oredovisade i aldrig utförda ”projekt” eller rakt ner i

tjänstemannafickor. Dessutom försvinner mycket pengar i ren administration, pengar som kunde använts till ömmande regionsatsningar, menar kommissionen.

 
Hur mäter man välmående?
Samecki tog också upp arbetet mot klimatförändringarna som en av regionernas uppgifter i framtiden, och som kommissionens egen uppgift att ta fram bättre mätmetoder för att mäta hur hårt en viss region drabbas av häftiga ekonomiska, globala svängningar, som till exempel under den rådande finanskrisen.
-Vi vet väldigt lite om hur hårt krisen har slagit olika regioner, sade kandidaten, som i en mer optimistisk ton påpekade att krisen nu troligtvis nått sitt bottenläge.
Nya metoder behövs också för att mäta hur bra en region helt enkelt mår, eftersom inte bara BNP eller pengar kan tala om vilka framsteg som görs. Framsteg och utveckling är abstrakta begrepp som kräver särskilda instrument för att mätas, menade Samecki.
 
Ta fram definitionen
En av de uppgifter man tror att Samecki ska hinna med innan han skickas hem, är att ta fram en efterlängtad Grönbok, en knippe strategier och idéer som ska vara inspiration till konkreta lagförslag, om EU:s ”territoriella sammanhållningspolitik”.
Den territoriella sammanhållningen, ett begrepp som introducerades för två år sedan, fokuserar på gränsöverskridande. Regionpolitiken ska överbrygga geografiska, administrativa gränser och sektorsgränser.
Idén är att om hänsyn tas till olika territoriers specifika förutsättningar, så bidrar detta inte bara till territoriets utveckling utan till hela EU:s utveckling. Vad är nyttan med att olika projekt sjösätts i landsändar där potentialen att lyckas är liten, även om regioner på  andra platser har lyckats med samma projekt? Länderna ser ju olika ut, geografiskt, utvecklingsmässigt, de har olika erfarenheter och expertis.

 

Men en konkret definition av vad territoriell sammanhållningspolitik är eller borde vara, har ingen sett ännu. Pawel Samecki, som beskrivs som en kompetent akademiker och arbetsmyra får nu ta fram denna.

 
Kompetent och anonym
Bedömare i Bryssel menar att som övergångskommissionär för Polen är Samecki perfekt. Ödmjuk, på gränsen till självutplånande, kommer han att göra ett bra jobb, och sedan, inte alltför ledset, packa ihop och åka hem.
-Han har inga politiska kontakter eller ambitioner, men han är allmänt känd för att göra ett bra jobb, han är kompetent, sade landsmannen Adam Jasser vid Demos Europa, en pro-europeisk tankesmedja till medier i Bryssel.
Samecki, en diplomat och stilla familjefar som ogärna talar om sitt privatliv men gillar att spela volleyboll och som enligt tidigare kollegor är kontorets store skämtare och lustigkurre, måste visa sig duktig, om än för två korta månader.
-Hans meriter här kan påverka hur stora chanser Polen har att få en viktigare post i kommissionen i vinter, sade Jasser.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Teresa Küchler
Lämna en kommentar