EU-kommissionen fryser 495 miljoner euro av Ungerns regionstöd, ungefär en tredjedel av pengarna som landet tilldelats för nästa år. Detta för att landet inte gjort tillräckligt mycket för att minska sitt budgetunderskott.

– Ungern har till och med första januari 2013 att få sitt underskott under kontroll. Jag är säker på att man kommer att göra det, sade EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn på en presskonferens i Bryssel för två veckor sedan, då han lät meddela beslutet. Ungerns underskott väntas nå 3,25 procent av BNP 2013, alltså över EU-reglerna på max 3 procent. I en intervju med ungersk statsradio sade premiärminister Viktor Orban att Ungern inte kommer att förlora ett öre av regionstödet och att det rörde sig om teknikaliteter för att få ner underskottet med 0,25 procentenheter.

Frysningen av Ungerns regionstöd är första gången som kommissionen använt sig av regionalpolitiken för att straffa budgetsyndare bland länderna. När den stora reformen av sammanhållningspolitiken lanserades i fjol var den märkt av den ekonomiska krisen i Europa: Regionstödet skulle i högre grad än tidigare användas som både piska och morot för att se till att EU:s regioner använder pengarna på ett effektivare sätt och för att länderna skärper budgetdisciplinen. Regioner som inte lever upp till sina utsatta mål kan förlora pengarna, medan regioner som överpresterar i stället kan få en nyinrättad bonus.

Mest kontroversiellt var dock förslaget om att frysa regionstödet när ett land, trots påstötningar, låter sitt budgetunderskott överskrida EU-gränsen. Redan idag kan ett euroland som låtit budgetunderskottet och statsskulden springa iväg för långt, dömas till böter – även om det hittills aldrig skett. Tanken var att man, genom regionpolitiken, skulle komma åt även de tio EU-länder som står utanför euron.

– Det är en teoretisk lösning. Förhoppningsvis kommer vi inte att behöva använda oss av den i praktiken, sade regionkommissionär Johannes Hahn när förslaget lanserades.

Intervjuad av Gränsbrytning kort därpå sade han sedan att verktyget i praktiken inte kommer att användas eftersom det skulle vara kontraproduktivt att straffa regioner för statens politik och minska stödet till ett land som redan har ekonomiska bekymmer. Och kommissionens beslut har väckt kritik. Michael Schneider, ordförande för den konservativa EPP-gruppen i Regionkommittén, skriver i en debattartikel att kommissionen förvisso agerar i enlighet med gällande regler men att det är oroande att straffet kommer så tidigt, och inte som en sista utväg. Han konstaterar också att det är de fattigaste som kommer att drabbas. ”Sammanhållningspolitiken är tillgänglig för alla medlemsstater med en BNP på under 90 procent, för att de ska kunna investera i sin framtid. Det står klart att [kommissionens beslut] kommer att få allvarliga följder för de som gynnas av transport-, energi-, miljö- och infrastruktur-projekten, nämligen medborgarna i dessa regioner, städer och kommuner.” skriver han. EU:s regionpolitik uppgår till 336 miljarder euro under nästa sjuårsperiod – mer än en tredjedel av EU:s totala budget. Stödet går till två tredjedelar till de allra fattigaste regionerna.

 

Lämna en kommentar