I EU-kommissionens flaggskeppsinitiativ för en effektiv resursanvändning räknar man med att kunna minska utsläppen av växthusgaser med 80 – 95% till år 2050.

Denna drastiska minskning ska man klara genom reformer inom hela jordbruks- och fiskesektorn. Till detta kommer kraftfulla satsningar på gröna innovationer som omfattar nya jobb, nya produkter och produktionssätt samt nya energiformer och en effektivare resursanvändning.

Slutligen vill EU-kommissionen lägga stor möda på att skapa en sammanhängande och effektiv energiinfrastruktur över hela Europa, liksom länka samman de stora transportstråken via så kallade transeuropeiska transportnätverk (TEN-T), så att både gods och människor kan transporteras snabbt, säkert och effektivt över hela Europa.

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar