ÖSTERSJÖOMRÅDET: Från den 1 april och sex veckor framåt finns chansen för kommuner och andra aktörer att söka EU-pengar för södra Östersjöområdet. Samtidigt startar ett supportprojekt med projektskola, Capacity Building Project, dit en rad experter ska knytas. Syftet är att ansökningarna ska bli framgångsrika.   

Det är South Baltic Programme inom INTERREG IVA som fram till mitten av maj har sin femte utlysning för programperioden öppen.
– Och det blir fler chanser att söka pengar för projekt som rör södra Östersjön, säger Eva-Lisa Ahnström som är svensk projektledare och samordnare av Capacity Building Project.
Eva-Lisa Ahnström drog tillsammans med Cecilia Appelgren igång arbetet med projektskolan för södra Östersjöområdet den 1 mars. Båda arbetar på Blekinge Tekniska Högskola som är svensk partner till polska POMCERT, vid universitetet i Gdansk, som koordinerar hela Capacity Building Project.
 
Små kommuner får stöd
– Syftet med projektet är att få igenom fler ansökningar från små kommuner och ideella organisationer. Det är nästan alltid större kommuner och organisationer som är framgångsrika med sina ansökningar, men EU vill ha en bra mix, och när det gäller små kommuner så har man tyckt sig ana att det behövs bättre kompetens, säger Eva-Lisa Ahnström som just nu håller på att sätta ihop en expert-pool som kan gå in och stödja projektinitiativ från dem som definieras som nykomlingar i programmet.
– Det är de som inte har sökt inom programmet tidigare, de som har sökt men misslyckats eller de som varit med som en partner och nu tar sig an uppgiften att leda ett projekt.
– Just nu gör vi en snabb enkät för att definiera vilka behov som finns och vad som hindrar olika aktörer från att söka i programmet.
 
Regionala workshops
Vad görs då mer konkret för att det ska bli lättare att lyckas med sin ansökan?
– Vi kommer att anordna regionala workshops. I Sverige blir det fyra workshops inom de regioner som är berörda och därför har vi associerat oss med Kommunförbundet i Skåne, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län samt Regionförbundet Södra Småland.
– Tillsammans med de regionala aktörerna arbetar vi med att nå ut med information på ett bredare sätt än vad som skett hittills. De hjälper oss också med att arrangera och rekrytera folk till de workshops vi ska hålla. Det kommer att bli ett ”learning by doing”-koncept, korta informationspass och sedan ska deltagarna själva få grupparbeta kring projektexempel, under kunnig handledning, förklarar Eva-Lisa Ahnström.
 
Hemsidan kommer att växa
Parallellt kommer projektskolan också att anordna fyra så kallade cross-border-workshops.
För att komma med ska man ha en projektidé som man har börjat utveckla. Under workshopen bearbetas idén och möjlighet finns att bilda partnerskap. Två av dessa workshops ska hållas i Litauen och Polen.
– Längre än så sträcker sig inte planerna just nu. Vi har bara arbetat med detta en månad och har inte hunnit få upp en fullständig hemsida än, men det ska bli bättre, lovar Eva-Lisa Ahnström.
 
Grundläggande dokument och information:
 
Länk till programmet:
 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Anne Wollter
Lämna en kommentar