Värmland och Hedmark har tillsammans blir attraktivare. 15% närmare bestämt.

Värmland 2011 CC BY daniel julia lundgren
Värmland 2011 CC BY daniel julia lundgren

Export4seasons är ett projekt som har till syfte att göra hela den berörda regionen mer attraktiv för turism genom att hjälpa orten att erbjuda mer för sina besökare. Projektet har ägt rum i region Värmland i samarbete med Norska Hedmark och den ökade turismen man haft som mål har man hoppats få både från de båda inblandade länderna, Norge och Sverige, men man hoppas även på ett ökat antal besökare från länder som Tyskland, Danmark och Nederländerna.

I dagsläget har regionen ett fåtal stora aktörer och riktigt populära resmål som riktar sig mot turism, både från inrikes och utrikesturister. Utan den stora massan av aktuella aktörer utgörs av små och medelstora företag som på egen hand saknar de resurser som krävs för vidare utveckling av deras tjänster och varor. För att underlätta för dessa behövs därför ett ökat samarbete mellan dem. Genom ett ökat samarbete ökar man även utbudet för besökare genom att göra fler typer av tjänster, varor och resmål tillgängliga för besökare.

Projektet kommer på längre sikt även bidra till en ökning i antalet exportmogna företag i regionen genom att stimulera tillväxt och hjälpa dessa företag att växa. Målet med Export4seasons har varit en ökning med 5% av turistexporten till regionen. Vid uppföljning utförd av tredje part visade det sig att exporten ökade med så mycket som 15% hos samtliga respondenter. Man har alltså uppnått betydligt mer än man satte sig för när man startade projektet.

Vad som gjort projektet så framgångsrikt är flera separata delar som tillsammans lett till den kraftiga exportökningen snarare än en enskild åtgärd. Först och främst har det varit viktigt att skapa en bra bild utåt genom ett effektivt och riktat PR-arbete för att öka medvetenheten om regionen. Man har även satsat på att främja relationerna med de resebyråer och andra organisationer som säljer och anordnar resor till Skandinavien.

Andra åtgärder som visat sig ha en positiv effekt på den växande turismnäringen är en tydlig satsning på kunskap om vad de tilltänkta besökarna vill ha ut av ett besök samt hur man bedriver den typ av export som turism innebär. Man har fokuserat på affärsutveckling som gjort företagen i regionen mer mogna och attraktiva för besökare, men ökat fokus på att ta fram produkter och tjänster som är skräddarsydda för de som kan tänkas vara intresserade av att besöka regionen. Det är dessa delar i kombination, ingen enskild del, som verkat för projektets framgångsrika resultat. Deltagare i projekten beskriver det som ett utmärkt exempel på hur den här typen av gränsöverskridande samarbete kan vara högst gynnsamt för parterna på båda sidorna av gränsen och att det goda resultat men hittills uppnått inte är något att bara vara nöjd med utan något att bygga vidare på i framtiden.

Export4seasons är finansierat med hjälp av pengar från EU och är bara ett av många liknande samarbetsprojekt man bidrar med pengar till. Det här och många andra projekt runt om i Europa är nu på väg in i slutfasen, men redan 2015 börjar nästa programperiod för de regionala fonderna.

Lämna en kommentar