SVERIGE: Bo Rudolfsson, partiföreträdare för kristdemokraterna i Laxå, anser att möjligheten till den demokratiska insynen till stor del beror på hur kommunen och regionen delar med sig av förslag och utredningar. Han konstaterar att ju högre nivå desto svårare att säkerställa demokratiska inflytandet.