FINLAND: Allt samgående kommuner emellan måste grundas på frivilliga överenskommelser. Det anser Finlands Kommunförbund som nu vill ta död på alla rykten om att förbundet skulle förespråka tvång i någon mening. I ett pressmeddelande poängterar förbundet att en framtida stark primärkommun behöver stå långt stadigare på en rad områden än vad flertalet kommuner på egen hand förmår i dag. Att gå samman för att klara av social-, hälso- och sjukvårdstjänster är därför ett sätt att visa på lokal handlingsförmåga och därmed en förmåga att bevara sin självbestämmanderätt, menar förbundet. Vägen till den hållbara kommunen behöver inte heller se likadan ut över hela Finland utan förbundet öppnar för att olika kommunmodeller skulle kunna användas på olika håll i landet.   Läs mer:   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar