FINLAND: "Kommunerna bör få reella möjligheter att påverka de beslut som berör deras områden så att fungerande lösningar kan garanteras också för framtiden, med tanke på utvecklingen av den kommunala servicen, kommundemokratin och den lokala ekonomin" säger kommunförbundets vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma i ett pressmeddelande den 4 oktober.

Förutom att förbundet förordar en kommunlösning utifrån tre olika modeller anpassad till de lokala förutsättningarna så betonar Mäki-Lohiluoma att kommunallagen måste revideras parallellt. Bara då kan de nya idéerna omsättas i praktiken.

Enligt kommunförbundet bör allt vara på plats i början av 2017, innan den nuvarande riksdagens mandatperiod löpt ut.

 

Läs mer:  http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/2011/10/Sidor/kommunerna-maste-ha-reella-mojligheter-att-paverka-i-reformen.aspx

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar