FINLAND: Städer som har en minskande befolkning och därför måste planera sin framtid utifrån krympande resurser har fångat forskaren och arkitekten Sofia de Vochts intresse. I sin avhandling på temat ”Fyra visioner för krympande städer” försöker hon beskriva och förklara varför vissa städer krymper och reflekterar också över att detta är en global trend. Orsaker som hon anser spelar in kan vara ortens historia och hur staden tillvaratagit utvecklingsmöjligheter.

 

Läs mer: http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/2011/10/Sidor/arets-kommunala-avhandling-gradu-behandlar-krympande-stader.aspx

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar