FINLAND: Finsk offentlig ekonomi måste rensas upp anser den finska regeringen. En del av denna översyn måste bli att även se över den nationella regionalpolitiken och här har regeringen satt upp mål om en mer hållbar politik. Ett tydligt steg i den riktningen blir att låta regeringen egen nationella regional- och landsbygdspolitiken ligga mer i linje med EU:s motsvarigheter under nästkommande programperiod 2014 – 2020.

För att snabbt nå dit så vill den finska regeringen att samtliga ministerier i fortsättningen låter ett regionalt perspektiv prägla sina förvaltningsområden. Samtidigt konstaterar regeringen att själva det nationella systemet för regional utveckling i nuläget är alldeles för komplext och behöver därför ses över under mandatperioden.

 

Läs mer: http://www.tem.fi/?89523_m=104919&l=sv&s=2472

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar