FINLAND: Den så kallade Kajanalandsmodellen har genomgått sitt eldprov och granskats av flera forskare med ledning från Tammerfors Universitet och professor Arto Haverinen.
Modellen är en del i det förvaltningsförsök som pågått i regionen Kajanaland, och som handlar om att samordna den lokala servicen i hela landskapet. Det anmärkningsvärda som kommit fram i granskningen är att modellen har bromsat kostnadsökningarna mer effektivt än i andra delar av landet.
Hemligheten i modellen är att landskapets resurser koncentrerats och att man slagit samman tjänster inom hälso- och specialistvården samtidigt som man har infört en nytt sätt att både finansiera och fatta politiska beslut. Resultaten finns samlade i utvärderingen som heter ”Blå tankar – från fritt fall till kontrollerad anspassning”.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar