FINLAND: I den finska rapporten Fritidshus bostäder och ekonomiska effekter på sysselsättningen i Finland,kommer det fram att boendet kring sommarstugorna I Finland sammantaget bidrar till en omsättning motsvarande 7,4 miljarder euro samt bidrar till att sysselsätta over 90 000 människor. Detta är långt mer än vad beslutsfattare tidigare trott. Intäkterna kommer via skatter, affärsverksamhet, byggföretag et.c. En av slutsatserna i rapporten är att sommarboendet på många platser mycket väl kan vara en av förutsättningarna för att den bofasta befolkningen ska kunna leva kvar och försörja sig på en ort året runt.   Läs mer:,   Källa: Svensk Byaservice i Finland   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar