FINLAND: Nu är det klart att försöksverksamheten i finska landskapet Kajanaland får fortsätta. Nu vill den uppföljningsgrupp som granskat arbetet att man går ännu ett steg vidare och stiftar en lag som bygger på försöket som innebär att även andra landskap ska kunna göra motsvarande ändringar i andra delar av landet. Så långt vill däremot inte Finlands Kommunförbund gå utan de vill hellre se att den frågan bereds separat.
 
Läs mer.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar