FINLAND: – Hela Helsingforsregionen behöver gå igenom en rad strukturella reformer, säger Finlands bostadsminister Jan Vapaavuori.
De slutsatserna drar han utifrån en utredning som jämför olika förvaltningsmodeller för större metropolområden i världen. Dessa modeller har sedan jämförts med situationen i Helsingforsregionen, vilket visat att området kring den finska huvudstaden behöver genomgripande förändringar.
I studien, som genomförts av forskarna Jenni Airaksinen och Arto Haveri vid universitetet i Tammerfors, har man tittat närmare på modellerna som använts i Stuttgart i Tyskland, Montreal i Canada, Oslo i Norge och Dublin på Irland – de modeller som finländarna sett som mest intressanta för Helsingfors räkning. Utifrån studien föreslår forskarna att Helsingfors upprättar en metropolfullmäktige, som i Stuttgart, men för till exempel samordning av kollektivtrafiken tillämpar förhandlingsnätverk och programstyrning som Oslo respektive Dublin använder sig av. Montreals reform av kommunstrukturen kan också fungera som en inspirationskälla för Helsingforsregionen.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden. Per Holmström
Lämna en kommentar