FINLAND: Den nya finska regeringen har påtagligt höjt förväntningarna på Finlands större städer. Regeringen utgår ifrån att de aktivt bidrar till en ökad konkurrenskraft och en social sammanhållning samt aktivt bidrar till en minskad miljö och klimatpåverkan. Vägen dit går via avtalsbaserade partnerskap mellan regeringen och respektive stad. Ett av de exempel som regeringen själva pekar ut som förebild är utvecklingen inom och kring Seinäjoki. Denna stadsregion har enligt arbets- och näringsministeriet bidragit till att sätta en positiv prägel på hela sitt omland genom att bland annat dra nytta av den kreativitet som finns hos de människor som bor i områden men också involvera och investera i de nätverk som har kopplingar till staden och regionen. – Vi har lyckats göra många saker rätt. Vi har investerat på kompetens, kunniga människor och företag. Vi har gjort saker tillsammans och utan fördomar. Resultaten syns nu. Stadens attraktionskraft har förbättrats tydligt, vårt invånarantal och antalet jobb ökar kraftigt. Vår inflyttarprofil utgörs av unga högutbildade människor och av barnfamiljer. Det är bra och kanske till och med livsviktigt att fortsätta på samma linje, konstaterar stadsdirektör Jorma Rasinmäki i ett pressmeddelande.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar