FINLAND: En fördjupad samplanering kring mark, boende, trafik och tillgänglighet blir fullkomligt nödvändigt framöver om invånarnas vardag ska fungera menar Leena Karessuo, direktör för enheten Samhälle, teknik och miljö vid Finlands kommunförbund. Hon menar att en sådan samordning kräver ett samlat ledarskap, bortom kommunernas geografiska gränser och de egna kompetenserna. – Det handlar ytterst om hur man kan behålla livskraften i de växande stadsregionerna och ute på landsbygden samtidigt, sade hon i samband med den nordiska konferensen om hållbar utveckling i Åbo, onsdagen den 2 februari. Karessuos förslag är att kommunerna och staten ingår djupare partnerskap kring framförallt energi- och kollektivtrafikfrågor och att kommunerna tar initiativ till ett bredare partnerskap med både näringsliv och de ideella organisationerna. – Det är i dessa gränssnitt som de nya innovationernas föds, sade hon vid samma tillfälle. Läs mer: NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar