FINLAND: Det är en klok idé att låta nödvändiga förändringar inom utbildningssektorerna följa reformeringen av kommunstrukturen. Skippa därför de sektorsvisa reformförslagen för utbildnings- och forskningsområdet för åren 2011-2016, anser Finlands förbund. Förbundet vill helst se att primärkommunerna behåller det övergripande ansvaret för gymnasieskolorna. Sedan kan staten lägga sitt krut på hur utbildningssystemet bäst utformas i de mer glest befolkade delarna av landet. Även yrkeshögskolorna bör få en kraftigare lokal/regional koppling genom att få ett tydligare fokus arbetslivets behov.

I den finska regeringens förslag till utvecklingsplan föreslås dessutom många separata finansieringsreformer som enligt förbundet bidrar till att hacka sönder hela omställningsarbetet i små delar. Det ger vare sig förbundet eller de enskilda kommunerna någon möjlighet att göra helhetsbedömningar.

  Läs  mer: www.kommunerna.net    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar